Nhà đất tại Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

6 kết quả bất động sản
Huyện Kỳ Sơn
2 150 m²
Huyện Kỳ Sơn
150 m²
km57, kỳ sơn, hòa bình
Huyện Kỳ Sơn
135 m²
Huyện Kỳ Sơn
136 m²
Huyện Kỳ Sơn
136 m²
Xóm Pheo ,Thị Trấn Kỳ Sơn ,Huyện Kỳ Sơn,Tỉnh Hoà Bình
Huyện Kỳ Sơn
1600 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà