Nhà đất tại Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

2 kết quả bất động sản
Dân Hạ Thành phố Hòa Bình
Huyện Kỳ Sơn
360000 m²
AH 13
Huyện Kỳ Sơn
15000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà