Nhà đất tại Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

46 kết quả bất động sản
p. Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy
Huyện Phụng Hiệp
81 m²
Huyện Phụng Hiệp
90 m²
Huyện Phụng Hiệp
81 m²
Huyện Phụng Hiệp
81 m²
Đường Phạm Hùng
Huyện Phụng Hiệp
105 m²
Đường Phạm Hùng
Huyện Phụng Hiệp
107 m²
Đường Phạm Hùng
Huyện Phụng Hiệp
107 m²
Đường Phạm Hùng
Huyện Phụng Hiệp
107 m²
Đường Phạm Hùng
Huyện Phụng Hiệp
107 m²
Đường Phạm Vũ Vân
Huyện Phụng Hiệp
107 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà