Nhà đất tại Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

45 kết quả bất động sản
Ngã 3 thị trấn Cái Tắc, Quốc lộ 1A
Huyện Châu Thành A
100 m²
Huyện Châu Thành A
135 m²
Huyện Châu Thành A
100 m²
Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang
Huyện Châu Thành A
165 m²
540 châu thành A Thị trấn Cái Tắc Hậu Giang
Huyện Châu Thành A
165 m²
Quốc lộ 1A Tân Phú Thạnh
Huyện Châu Thành A
100 m²
Huyện Châu Thành A
94 m²
Huyện Châu Thành A
94 m²
Huyện Châu Thành A
94 m²
Quốc lộ 1A
Huyện Châu Thành A
94 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà