Nhà đất tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

2 kết quả bất động sản
Thành phố Hải Dương
70,80 m²
Hải Dương
Thành phố Hải Dương
1850 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà