Nhà đất tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

96 kết quả bất động sản
93 Đại Lộ Hồ Chí Minh
Thành phố Hải Dương
4 65 m²
Thành phố Hải Dương
46000 m²
Nguyễn Thị Duệ Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
2 65 m²
Ngô Quyền Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
3 96 m²
cống câu, hải dương
Thành phố Hải Dương
4000 m²
Hải Dương
Thành phố Hải Dương
1850 m²
Đường 5 Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
2480 m²
Đại lộ Hồ Chí Minh Nguyễn Trãi
Thành phố Hải Dương
4 65 m²
Việt Hòa Hải Dương
Thành phố Hải Dương
46400 m²
26 Tam Giang
Thành phố Hải Dương
71 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà