Nhà đất tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

13 kết quả bất động sản
Cựu Thành Nguyễn Trãi
Thành phố Hải Dương
3 41 m²
Thành phố Hải Dương
4 77 m²
Nguyễn Thượng Mẫn Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
82 m²
Việt Hòa Hải Dương
Thành phố Hải Dương
46400 m²
Hải Dương
Thành phố Hải Dương
1850 m²
cống câu, hải dương
Thành phố Hải Dương
4000 m²
Phan Đình Giót P Thanh Bình Tp Hải Dương
Thành phố Hải Dương
3 68 m²
Trường Chinh Thanh Bình
Thành phố Hải Dương
110 m²
Đường 5 Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
2480 m²
Trần Hưng Đạo Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
3 90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà