Nhà đất tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

10 kết quả bất động sản
Nguyễn Lương Bằng, tp. Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Thành phố Hải Dương
94,14 m²
Hải Dương
Thành phố Hải Dương
1850 m²
Thành phố Hải Dương
150 m²
Thành phố Hải Dương
84 m²
129 - 131 lê thanh nghị, tp Hải Dương
Thành phố Hải Dương
150 m²
Thành phố Hải Dương
63 m²
Thanh Bình tp. Hải Dương
Thành phố Hải Dương
67,50 m²
Hồ Xuân Hương Ngọc Châu
Thành phố Hải Dương
84 m²
Thành phố Hải Dương
116 m²
Trần Thánh Tông Ngọc Châu
Thành phố Hải Dương
74 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà