Nhà đất tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

10 kết quả bất động sản
Việt Hòa Hải Dương
Thành phố Hải Dương
46400 m²
cống câu, hải dương
Thành phố Hải Dương
4000 m²
Đường 5 Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
2480 m²
Hải Dương
Thành phố Hải Dương
1850 m²
Đường 5 Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
2700 m²
Tứ Minh Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
2 50 m²
Nguyễn Lương Bằng, tp. Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Thành phố Hải Dương
94,14 m²
Thành phố Hải Dương
150 m²
Thành phố Hải Dương
84 m²
129 - 131 lê thanh nghị, tp Hải Dương
Thành phố Hải Dương
150 m²