Nhà đất tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

22 kết quả bất động sản
Nguyễn Trác Luân Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
71 m²
Thành phố Hải Dương
46000 m²
Tô Ngọc Vân P Hải Tân Tp Hải Dương
Thành phố Hải Dương
3 250 m²
Ngô Quyền Bình Hàn
Thành phố Hải Dương
134 m²
1/5 Tuệ Tĩnh
Thành phố Hải Dương
98 m²
Cô Đoài Cẩm Thượng
Thành phố Hải Dương
2 100 m²
Đường 5 Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
2700 m²
Thành phố Hải Dương
200 m²
Phan Bội Châu Cẩm Thượng
Thành phố Hải Dương
3 117 m²
Cao Bá Quát Hải Tân
Thành phố Hải Dương
4 85,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà