Nhà đất tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

5 kết quả bất động sản
Hoàng Quốc Việt Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
64 m²
Thành phố Hải Dương
105 m²
Thành phố Hải Dương
51 m²
Thành phố Hải Dương
219 m²
168 Quang Trung
Thành phố Hải Dương
10 90 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà