Nhà đất Hải Dương

43 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lộc
68 m²
Huyện Gia Lộc
72 m²
Việt Hòa Hải Dương
Thành phố Hải Dương
46400 m²
Thành phố Hải Dương
107 m²
Huyện Thanh Hà
1700 m²
Huyện Thanh Hà
1700 m²
Thành phố Hải Dương
105 m²
Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
17000 m²
Tứ kỳ Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
1500 m²
Tân Trường Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
13000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà