Nhà đất tại Hải Dương

17 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lộc
72 m²
Thành phố Hải Dương
63 m²
Thanh Bình tp. Hải Dương
Thành phố Hải Dương
67,50 m²
Hồ Xuân Hương Ngọc Châu
Thành phố Hải Dương
84 m²
Thành phố Hải Dương
116 m²
Trần Thánh Tông Ngọc Châu
Thành phố Hải Dương
74 m²
Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
800 m²
Huyện Cẩm Giàng
2300 m²
Thành phố Hải Dương
84 m²
Huyện Gia Lộc
72 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà