Nhà đất Hải Dương

35 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lộc
5000 m²
Huyện Bình Giang
2000 m²
Thị xã Chí Linh Hải Dương
Huyện Chí Linh
2000 m²
Huyện Thanh Hà
1700 m²
Huyện Thanh Hà
1700 m²
Huyện Cẩm Giàng
1000 m²
Bạch Năng Thi Hải Tân
Thành phố Hải Dương
72 m²
Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
17000 m²
Huyện Cẩm Giàng
2300 m²
Bình Giang District Hai Duong
Huyện Bình Giang
1500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà