Nhà đất Hải Dương

32 kết quả bất động sản
Huyện Cẩm Giàng
100 m²
Huyện Chí Linh
35000 m²
Đường 5 Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
2480 m²
Tân Trường Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
13000 m²
Hải Dương
Thành phố Hải Dương
1850 m²
Bình Giang District Hai Duong
Huyện Bình Giang
1500 m²
Huyện Gia Lộc
5000 m²
Tân Trường Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
3000 m²
Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
17000 m²
Lê Lợi Thị xã Chí Linh
Huyện Chí Linh
35000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà