Nhà đất Hải Dương

23 kết quả bất động sản
cống câu, hải dương
Thành phố Hải Dương
4000 m²
Thị xã Chí Linh Hải Dương
Huyện Chí Linh
2000 m²
Thộn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh, Huyện Bình Giang, Hải Dương
Huyện Bình Giang
13211 m²
Tứ kỳ Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
1500 m²
Thành phố Hải Dương
128 m²
Huyện Gia Lộc
70 m²
Thành phố Hải Dương
46000 m²
Đường 5 Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
2700 m²
Thành phố Hải Dương
70 m²
Việt Hòa Hải Dương
Thành phố Hải Dương
46400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà