Nhà đất Hải Dương

37 kết quả bất động sản
Huyện Cẩm Giàng
1000 m²
Thành phố Hải Dương
105 m²
Huyện Thanh Hà
1700 m²
Huyện Gia Lộc
70 m²
Thành phố Hải Dương
68 m²
Bạch Năng Thi Hải Tân
Thành phố Hải Dương
72 m²
Huyện Gia Lộc
67,50 m²
Huyện Bình Giang
2500 m²
Ngô Quyền Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
4 88 m²
Huyện Gia Lộc
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà