Nhà đất tại Hải Dương

10 kết quả bất động sản
Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
800 m²
Lương điền, Hai Duong, Vietnam
Huyện Cẩm Giàng
7100 m²
Huyện Gia Lộc
70 m²
Thành phố Hải Dương
70,80 m²
Huyện Gia Lộc
68 m²
Tứ kỳ Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
1500 m²
Cụm CN Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
3000 m²
Hải Dương
Thành phố Hải Dương
1850 m²
Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
17000 m²
Huyện Bình Giang
2500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà