Nhà đất Hải Dương

24 kết quả bất động sản
Đường 5 Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
2700 m²
5 Kim Thành
Huyện Kim Thành
2000 m²
Nam Sách District Hai Duong
Huyện Nam Sách
2000 m²
Đại lộ Hồ Chí Minh Nguyễn Trãi
Thành phố Hải Dương
4 65 m²
Huyện Thanh Hà
1694 m²
Tân Trường Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
3000 m²
Kim Thành Hai Duong
Huyện Kim Thành
1950 m²
Bình Thạnh
Thành phố Hải Dương
170 m²
Cụm CN Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
3000 m²
cống câu, hải dương
Thành phố Hải Dương
4000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà