Nhà đất Hải Dương

34 kết quả bất động sản
Huyện Bình Giang
2000 m²
Huyện Thanh Hà
1694 m²
Chương Dương Trần Phú
Thành phố Hải Dương
43 m²
Tân Trường Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
3000 m²
Thành phố Hải Dương
4 77 m²
Đường Thanh Niên P Hải Tân Tp Hải Dương
Thành phố Hải Dương
160 m²
Việt Hòa Hải Dương
Thành phố Hải Dương
46400 m²
Bình Giang District Hai Duong
Huyện Bình Giang
1500 m²
Tô Ngọc Vân Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
3 72 m²
Quán Gỏi Bình Giang
Huyện Bình Giang
34100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà