Nhà đất Hải Dương

408 kết quả bất động sản
Thành phố Hải Dương
150 m²
Ngô Quyền
Thành phố Hải Dương
149 m²
Huyện Cẩm Giàng
150000 m²
5 Kim Thành
Huyện Kim Thành
2000 m²
Thị xã Chí Linh Hải Dương
Huyện Chí Linh
2000 m²
Quán Thánh Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
65 m²
Thành phố Hải Dương
4 1565 m²
Chí Linh Hai Duong
Huyện Chí Linh
1015 m²
Hải Dương Hai Duong
Thành phố Hải Dương
3495 m²
Quán Gỏi Bình Giang
Huyện Bình Giang
1820 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà