Nhà đất Hải Dương

403 kết quả bất động sản
Thành phố Hải Dương
150 m²
Ngô Quyền
Thành phố Hải Dương
149 m²
Huyện Cẩm Giàng
1000 m²
Huyện Bình Giang
2000 m²
Liên Hồng Gia Lộc
Huyện Gia Lộc
70 m²
Huyện Cẩm Giàng
150000 m²
Thành phố Hải Dương
2 51 m²
Chọn phường, xã
Thành phố Hải Dương
90 m²
Thành phố Hải Dương
46000 m²
Huyện Kim Thành
5000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà