Nhà đất Hải Dương

14 kết quả bất động sản
Huyện Bình Giang
2500 m²
Huyện Gia Lộc
60 m²
Thành phố Hải Dương
51 m²
Thành phố Hải Dương
219 m²
Thị xã Chí Linh Hải Dương
Huyện Chí Linh
2000 m²
168 Quang Trung
Thành phố Hải Dương
10 90 m²
Tân Trường Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
13000 m²
Tứ kỳ Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
1500 m²
Cụm CN Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
3000 m²
Đường 5 Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
2480 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà