Nhà đất tại Hải Dương

13 kết quả bất động sản
Khu An Phú 2
Thành phố Hải Dương
6 90 m²
Huyện Bình Giang
2500 m²
Huyện Gia Lộc
270 m²
Thị xã Chí Linh Hải Dương
Huyện Chí Linh
2000 m²
Huyện Gia Lộc
72 m²
Huyện Cẩm Giàng
2300 m²
Cụm CN Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
3000 m²
Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
17000 m²
Bình Giang District Hai Duong
Huyện Bình Giang
1500 m²
Lương điền, Hai Duong, Vietnam
Huyện Cẩm Giàng
7100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà