Nhà đất tại Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

2 kết quả bất động sản
Tứ kỳ Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
1500 m²
Giá bảo mật
Huyện Tứ Kỳ
30000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà