Nhà đất tại Huyện Thanh Hà, Hải Dương

3 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Hà
1700 m²
Huyện Thanh Hà
1694 m²
Huyện Thanh Hà
10800 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà