Nhà đất tại Huyện Nam Sách, Hải Dương

5 kết quả bất động sản
123 Hùng Vương
Huyện Nam Sách
120 m²
Nam Sách District Hai Duong
Huyện Nam Sách
2000 m²
tt. Nam Sách Nam Sách
Huyện Nam Sách
4008 m²
tt. Nam Sách Nam Sách
Huyện Nam Sách
4010 m²
Nam Sách District Hai Duong
Huyện Nam Sách
60 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà