Nhà đất tại Huyện Nam Sách, Hải Dương

3 kết quả bất động sản
tt. Nam Sách Nam Sách
Huyện Nam Sách
4010 m²
Nam Sách District Hai Duong
Huyện Nam Sách
60 m²
Khu Công nghiệp Nam Sách, Tiền Trung, Aí Quốc, TP HẢI Dương
Huyện Nam Sách
82 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà