Nhà đất tại Huyện Nam Sách, Hải Dương

2 kết quả bất động sản
Nam Sách District Hai Duong
Huyện Nam Sách
2010 m²
Nam Sách District Hai Duong
Huyện Nam Sách
2000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà