Nhà đất tại Huyện Kim Thành, Hải Dương

3 kết quả bất động sản
5 Kim Thành
Huyện Kim Thành
2000 m²
Kim Thành Hai Duong
Huyện Kim Thành
1950 m²
Đường 5 Vietnam
Huyện Kim Thành
4600 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà