Nhà đất tại Huyện Chí Linh, Hải Dương

19 kết quả bất động sản
Phả Lại Thị xã Chí Linh
Huyện Chí Linh
1200 m²
Phả Lại Thị xã Chí Linh
Huyện Chí Linh
2010 m²
Huyện Chí Linh
35000 m²
Huyện Chí Linh
35000 m²
Thị xã Chí Linh Hải Dương
Huyện Chí Linh
2000 m²
Hai Duong Vietnam
Huyện Chí Linh
1205 m²
Thôn Cầu Dòng
Huyện Chí Linh
10000 m²
Thôn Cầu Dòng
Huyện Chí Linh
10000 m²
Thị xã Chí Linh Hải Dương
Huyện Chí Linh
2005 m²
Thị xã Chí Linh Hải Dương
Huyện Chí Linh
805 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà