Nhà đất tại Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

19 kết quả bất động sản
Huyện Cẩm Giàng
1000 m²
Huyện Cẩm Giàng
150000 m²
Huyện Cẩm Giàng
90 m²
Asian Highway 14 Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
5500 m²
Cẩm Giàng District Hai Duong
Huyện Cẩm Giàng
7505 m²
thửa trung nghĩa,cao an,cẩm giàng,hải dương
Huyện Cẩm Giàng
60 m²
Đường 5 Thành phố Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
90 m²
Khu đô thị Tân Trường Star, Cẩm Giàng, Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
94,16 m²
Asian Highway 14 Thành phố Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
90 m²
Huyện Cẩm Giàng
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà