Nhà đất tại Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

6 kết quả bất động sản
Huyện Cẩm Giàng
1000 m²
Tân Trường Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
3000 m²
Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
17000 m²
Tân Trường Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
13000 m²
Cụm CN Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
3000 m²
Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
800 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà