Nhà đất tại Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

4 kết quả bất động sản
Lương điền, Hai Duong, Vietnam
Huyện Cẩm Giàng
7100 m²
Huyện Cẩm Giàng
2300 m²
Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
17000 m²
Cụm CN Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
3000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà