Nhà đất tại Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

2 kết quả bất động sản
Cụm CN Lai Cách Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
3000 m²
Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
800 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà