Nhà đất tại Huyện Bình Giang, Hải Dương

2 kết quả bất động sản
Huyện Bình Giang
2000 m²
Thộn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh, Huyện Bình Giang, Hải Dương
Huyện Bình Giang
13211 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà