Nhà đất tại Huyện Bình Giang, Hải Dương

7 kết quả bất động sản
Huyện Bình Giang
2000 m²
Bình Giang District Hai Duong
Huyện Bình Giang
2556 m²
Khu chợ và khu dân cư Hưng Thịnh
Huyện Bình Giang
72 m²
Hoàng Quốc Việt
Huyện Bình Giang
75 m²
Quán Gỏi Bình Giang
Huyện Bình Giang
1820 m²
Bình Giang District Hai Duong
Huyện Bình Giang
1500 m²
Thộn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh, Huyện Bình Giang, Hải Dương
Huyện Bình Giang
13211 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà