Nhà đất tại Huyện Bình Giang, Hải Dương

3 kết quả bất động sản
Kẻ Sặt Bình Giang District
Huyện Bình Giang
2005 m²
Quán Gỏi Bình Giang
Huyện Bình Giang
1820 m²
Thộn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh, Huyện Bình Giang, Hải Dương
Huyện Bình Giang
13211 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà