Nhà đất tại Hà Tĩnh

56 kết quả bất động sản
Quốc lộ 8B
Huyện Nghi Xuân
200 m²
Quốc lộ 8B
Huyện Nghi Xuân
160 m²
Huyện Nghi Xuân
160 m²
Huyện Nghi Xuân
160 m²
Quốc lộ 1A
Huyện Kỳ Anh
160 m²
Huyện Kỳ Anh
160 m²
Kỳ Anh Hà Tĩnh
Huyện Kỳ Anh
160 m²
tt. Kỳ Anh Kỳ Anh
Huyện Kỳ Anh
139 m²
Xuân Hội Nghi Xuân
Huyện Nghi Xuân
160 m²
Cảng xuân hội
Huyện Nghi Xuân
160 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà