Nhà đất tại Hà Tĩnh

36 kết quả bất động sản
Huyện Nghi Xuân
136 m²
Huyện Nghi Xuân
269 m²
bệnh viện bệnh viện đa khoa Formasa tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Kỳ Anh
13000 m²
Tầng 18, Tòa nhà Dầu Khí, Số 7 đường Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An
Huyện Nghi Xuân
136 m²
Xuân Liên Nghi Xuân
Huyện Nghi Xuân
136 m²
Huyện Nghi Xuân
130 m²
Xuân Liên Nghi Xuân
Huyện Nghi Xuân
136 m²
Tầng 18, Tòa nhà Dầu Khí, Số 7 đường Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An
Huyện Nghi Xuân
136 m²
Xuân Liên Nghi Xuân
Huyện Nghi Xuân
136 m²
Huyện Nghi Xuân
136 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà