Nhà đất tại Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

13 kết quả bất động sản
Đường Quốc lộ 1A Kỳ Anh
Huyện Kỳ Anh
170 m²
Phường Sông Trí , Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Kỳ Anh
139 m²
Huyện Kỳ Anh
160 m²
Kỳ Anh Hà Tĩnh
Huyện Kỳ Anh
160 m²
Đường Quốc lộ 1A Vietnam
Huyện Kỳ Anh
160 m²
Huyện Kỳ Anh
160 m²
Huyện Kỳ Anh
160 m²
Huyện Kỳ Anh
139 m²
Quốc lộ 1A, phường Sông Trí,
Huyện Kỳ Anh
160 m²
bệnh viện bệnh viện đa khoa Formasa tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Kỳ Anh
13000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà