Nhà đất tại Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

11 kết quả bất động sản
Hà Huy Tập Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
50 m²
Hà Tĩnh
440 m²
Ngõ 13 Xuân Diệu Bắc Hà
Hà Tĩnh
3 105,30 m²
Thôn Liên Hà, Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
3 170 m²
Thôn Liên Hà
Hà Tĩnh
180 m²
Đường Xóm Mới
Hà Tĩnh
45 2000 m²
Giá bảo mật
Xóm Mới
Hà Tĩnh
36 2000 m²
Nguyễn Du Thành phố Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
335 m²
Hà Tĩnh
3 286 m²
Hà Tĩnh
180 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà