Nhà đất tại Hà Nam

14 kết quả bất động sản
Thanh Liêm Thanh Bình
Huyện Thanh Liêm
1620 m²
Đường Lý Thường Kiệt
Phủ Lý
100 m²
Lý Thường Kiệt Thành phố Phủ Lý
Phủ Lý
100 m²
Lý Thường Kiệt Thành phố Phủ Lý
Phủ Lý
100 m²
Lý Thường Kiệt Thành phố Phủ Lý
Phủ Lý
100 m²
Phủ Lý
70 m²
Thanh Liêm Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
2734 m²
51 đường lý thường kiệt, phủ lý, hà nam
Phủ Lý
100 m²
Lý Thường Kiệt tp. Phủ Lý
Phủ Lý
70,50 m²
Phủ Lý
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà