Nhà đất tại Hà Nam

22 kết quả bất động sản
Thanh Liêm Thanh Bình
Huyện Thanh Liêm
1620 m²
Đường Lý Thường Kiệt
Phủ Lý
100 m²
Phủ Lý
90 m²
Lê Hồng Phong Thành phố Phủ Lý
Phủ Lý
3 75 m²
Thành phố Phủ Lý Hà Nam
Phủ Lý
70 m²
Thành phố Phủ Lý Hà Nam
Phủ Lý
96 m²
Phủ Lý
100 m²
Thành phố Phủ Lý Hà Nam
Phủ Lý
100 m²
Phủ Lý
100 m²
Phủ Lý
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà