Nhà đất tại Hà Nam

31 kết quả bất động sản
Thanh Liêm Thanh Bình
Huyện Thanh Liêm
1620 m²
Phủ Lý
97 m²
Huyện Kim Bảng
6000 m²
SỐ 1 LÊ HOÀN, PHỦ LÝ, HÀ NAM
Phủ Lý
60 m²
Phủ Lý
71,60 m²
quốc lộ 1a
Phủ Lý
60 m²
Cầu Hồng Phú Thành phố Phủ Lý
Phủ Lý
60 m²
Phủ Lý
96 m²
Phủ Lý
70 m²
Phủ Lý
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà