Nhà đất tại Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

3 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Liêm
1000 m²
cụm CN Thanh Lưu
Huyện Thanh Liêm
1800 m²
Thanh Liêm Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
2734 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà