Nhà đất tại Huyện Lý Nhân, Hà Nam

1 kết quả bất động sản
Thị tứ Cầu Không, Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam.
Huyện Lý Nhân
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà