Nhà đất tại Huyện Duy Tiên, Hà Nam

19 kết quả bất động sản
hà nam
Huyện Duy Tiên
235 m²
Khu đô thị Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam
Huyện Duy Tiên
4 250 m²
Huyện Duy Tiên
69,53 m²
Chợ Đồng Văn, khu đô thị Đồng Văn
Huyện Duy Tiên
1 90 m²
Huyện Duy Tiên
70 m²
Huyện Duy Tiên
70 m²
Huyện Duy Tiên
75 m²
nguyễn hữu tiến đồng văn hà nam
Huyện Duy Tiên
80 m²
Huyện Duy Tiên
120 m²
Quốc lộ 38 tt. Đồng Văn
Huyện Duy Tiên
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà