Nhà đất tại Huyện Duy Tiên, Hà Nam

25 kết quả bất động sản
Huyện Duy Tiên
69,53 m²
Huyện Duy Tiên
69,53 m²
Khu Công nghiệp Đồng Văn tt. Đồng Văn
Huyện Duy Tiên
1010 m²
Ngay giáp KCN đồng văn 2
Huyện Duy Tiên
272 m²
Khu đô thị Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam
Huyện Duy Tiên
4 250 m²
Huyện Duy Tiên
69,53 m²
Chợ Đồng Văn, khu đô thị Đồng Văn
Huyện Duy Tiên
1 90 m²
Huyện Duy Tiên
70 m²
Huyện Duy Tiên
70 m²
Huyện Duy Tiên
75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà