Nhà đất tại Hà Giang, Hà Giang

2 kết quả bất động sản
19 Tháng 5 Nguyễn Trãi
Hà Giang
1700 m²
Hà Giang
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà