Nhà đất tại Huyện Mang Yang, Gia Lai

1 kết quả bất động sản

Bất động sản nổi bật

1
TOP

con chiêng mang giang

Huyện Mang Yang

Đất Đẹp, Phù Sa, Còn Chưa Trồng Trọt Gì, Nước Quanh Năm, Xe Hơi Vào Tận Chổ có Suối Chảy Gần, Nguồn Nước Đảm Bảo

139 Triệu VNĐ


10000 m²

Ngày đăng
21/09/2017