Nhà đất tại Huyện Chư Sê, Gia Lai

1 kết quả bất động sản
xã Bar Măih, Gia Lai, Việt Nam
Huyện Chư Sê
325 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà