Nhà đất tại Huyện Chư Sê, Gia Lai

12 kết quả bất động sản
09 đường 17/3 chư sê, gia lai
Huyện Chư Sê
180 m²
403 Hùng Vương
Huyện Chư Sê
235 m²
492 Hùng Vương thị trấn Chư Sê Huyện Chư Sê tỉnh Gia lai
Huyện Chư Sê
1050 m²
Huyện Chư Sê
2 154 m²
Huyện Chư Sê
80 m²
xã Bar Măih, Gia Lai, Việt Nam
Huyện Chư Sê
325 m²
Huyện Chư Sê
350 m²
Huyện Chư Sê
4000 m²
Huyện Chư Sê
1700 m²
Đường Tô Vĩnh Diện, sau chợ chư sê
Huyện Chư Sê
427,50 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà