Nhà đất tại Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

9 kết quả bất động sản
Huyện Thống Nhất
90 m²
xã Bàu Hàm II, huyện thống nhất, đồng nai
Huyện Thống Nhất
100 m²
Quốc Lộ 1A, xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai
Huyện Thống Nhất
100 m²
Huyện Thống Nhất
80 m²
Huyện Thống Nhất
26000 m²
Huyện Thống Nhất
80 m²
QUỐC LỘ 1A, XÃ BÀU HÀM 2, HUYỆN THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI
Huyện Thống Nhất
100 m²
XUÂN thiện ,thống nhất, ĐN
Huyện Thống Nhất
8000 m²
Quốc lộ 1A Bưu Điện Dầu Giây
Huyện Thống Nhất
144 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà