Nhà đất tại Cao Bằng

3 kết quả bất động sản
Tổ 12
Thị xã Cao Bằng
100 m²
Thị xã Cao Bằng
30 m²
tt. Tà Lùng Phục Hòa
Huyện Phục Hoà
19 2000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà