Nhà đất tại Quận Cái Răng, Cần Thơ

378 kết quả bất động sản
Đường Trương Vĩnh Nguyên
Quận Cái Răng
2 89 m²
Quận Cái Răng
48 m²
Quận Cái Răng
3 58 m²
Quận Cái Răng
79 m²
Quận Cái Răng
80 m²
Nền ĐẸP - 5 x 18 - Khu Văn hóa Tây Đô 2,1 tỷ. (Chỉ 5p đến Q. Ninh Kiều)
Quận Cái Răng
90 m²
Nền ĐẸP - 5 x 17,75 - Khu Văn hóa Tây Đô 1,6 tỷ. (Chỉ 5p đến Q. Ninh Kiều)
Quận Cái Răng
88 m²
Nền ĐẸP - 5 x 22 - Khu Văn hóa Tây Đô 2.5 tỷ. (Chỉ 5p đến Q. Ninh Kiều)
Quận Cái Răng
110 m²
Nền ĐẸP MT 30m - 5 x 24 - Khu Văn hóa Tây Đô 2.49 tỷ. (Chỉ 5p đến Q. Ninh Kiều)
Quận Cái Răng
120 m²
Nền ĐẸP - 5 x 19,75 - Khu Văn hóa Tây Đô 2,2 tỷ. (Chỉ 5p đến Q. Ninh Kiều)
Quận Cái Răng
99 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà