Nhà đất tại Quận Bình Thủy, Cần Thơ

60 kết quả bất động sản
Nguyễn Truyền Thanh Bình Thủy
Quận Bình Thủy
111 m²
Quận Bình Thủy
2 75 m²
Quận Bình Thủy
67 m²
Cạnh kdc quân báo
Quận Bình Thủy
2 55 m²
Quận Bình Thủy
105 m²
Quận Bình Thủy
61 m²
Quận Bình Thủy
66,40 m²
Quận Bình Thủy
100 m²
Quận Bình Thủy
90 m²
hẻm 379 Trần Quang Diệu
Quận Bình Thủy
65 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà