Nhà đất tại Quận Bình Thủy, Cần Thơ

122 kết quả bất động sản
Long Hòa Bình Thủy
Quận Bình Thủy
2 155 m²
Lê Hồng Phong Trà An
Quận Bình Thủy
4 45 m²
KDC SƠN THỦY, NGUYỄN VĂN LINH
Quận Bình Thủy
2 83 m²
KDC Quân Báo Bình Thủy
Quận Bình Thủy
2 53 m²
Nguyễn Văn Trường An Bình
Quận Bình Thủy
85 m²
Quận Bình Thủy
900 m²
Quận Bình Thủy
2 83 m²
Quận Bình Thủy
120 m²
Quận Bình Thủy
80 m²
Quận Bình Thủy
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà