Nhà đất tại Huyện Phong Điền, Cần Thơ

27 kết quả bất động sản
xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TPCT.
Huyện Phong Điền
200 m²
Huyện Phong Điền
3914 m²
Mỹ Khánh Phong Điền
Huyện Phong Điền
1300 m²
Huyện Phong Điền
117 m²
Mỹ Khánh Phong Điền
Huyện Phong Điền
2000 m²
Huyện Phong Điền
94 m²
Đường Nguyễn Văn Cừ Nối Dài
Huyện Phong Điền
177 m²
Huyện Phong Điền
177 m²
Huyện Phong Điền
177 m²
Huyện Phong Điền
177 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà