Nhà đất tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

408 kết quả bất động sản
đường 719B xã tiến thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
1000 m²
Thành phố Phan Thiết
1000 m²
Thành phố Phan Thiết
1000 m²
Thành phố Phan Thiết
300 m²
KM 9 NGUYỄN THÔNG PHÚ HÀI PHAN THIẾT
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
đường 719B xã tiến thành thành phố phan thiết
Thành phố Phan Thiết
1000 m²
Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
Nguyễn Thông Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
2 80 m²
01 Nguyễn Đình Chiểu
Thành phố Phan Thiết
3 130 m²
nguyen thong
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà