Nhà đất tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

460 kết quả bất động sản
xã Thuận Qúy
Thành phố Phan Thiết
2 50 m²
Thành phố Phan Thiết
1400 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
3 100 m²
Lâm Đình Trúc
Thành phố Phan Thiết
160,90 m²
Thành phố Phan Thiết
6 260 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà