Nhà đất tại Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

11 kết quả bất động sản
QL1A, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thu
Huyện Hàm Thuận Bắc
6900 m²
Quốc lộ 1A, Hống Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
6900 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
2000 m²
Thôn 2- Hàm Liêm- Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận. Số DT chủ đất: 0904.081.019
Huyện Hàm Thuận Bắc
4000 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
85 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
320 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
4000 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
500 Triệu VNĐ
Hồ Suối Đá Hàm Thuận Bắc
Huyện Hàm Thuận Bắc
14278 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà