Nhà đất tại Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

4 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Quốc lộ 1A, Hống Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
6900 m²
QL1A, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thu
Huyện Hàm Thuận Bắc
6900 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà