Nhà đất tại Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

8 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Bắc
310000 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
6900 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
321 m²
Thôn 2- Hàm Liêm- Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận. Số DT chủ đất: 0904.081.019
Huyện Hàm Thuận Bắc
4000 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
120 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
2 900 m²
thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng
Huyện Hàm Thuận Bắc
175 m²
Xã Hàm Liên , Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận , gần khu du lịch sinh thái Trung Thành Nam
Huyện Hàm Thuận Bắc
40000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà