Nhà đất tại Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

2 kết quả bất động sản
Hàm Tân
Huyện Hàm Tân
113000 m²
quốc lộ 1A, Tân Đức, Hàm Tân
Huyện Hàm Tân
6000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà