Nhà đất tại Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

2 kết quả bất động sản
Đường 55 Tân Nghĩa
Huyện Hàm Tân
11500 m²
thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Tân
25861 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà