Nhà đất tại Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

18 kết quả bất động sản
Tiến Thành Thị xã Đồng Xoài
Thị xã Đồng Xoài
5000 m²
khu tái định cư tân phú đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
125 m²
ấp 2 tiến thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
157 m²
thanh bình tân bình đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
1020 m²
Tân Thành Thị xã Đồng Xoài
Thị xã Đồng Xoài
1024 m²
khu tái định cư tân đồng đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
360 m²
ấp 2 tân thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
644 m²
ấp 2 tân thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
391 m²
ấp 2 tân thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
391,50 m²
ấp 2 tiến thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
8860 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà