Nhà đất tại Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

12 kết quả bất động sản
ấp 4 tân thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
1287 m²
Đường đoàn thị điểm, tân phú, đồng xoài , bình phước
Thị xã Đồng Xoài
309 m²
Ngã 4 đồng xoài, bình phước
Thị xã Đồng Xoài
170 m²
Thị xã Đồng Xoài
137 m²
tân phú, đồng xoài , bình phước
Thị xã Đồng Xoài
360 m²
Thị xã Đồng Xoài
2 70 m²
Thị xã Đồng Xoài
2 140 m²
Đường Đặng Thai Mai, khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
Thị xã Đồng Xoài
3 150 m²
Thị xã Đồng Xoài
2055 m²
Thị xã Đồng Xoài
2 125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà