Nhà đất tại Bình Phước

14 kết quả bất động sản
tt. Chơn Thành Chơn Thành
Huyện Chơn Thành
150 m²
3 tháng 2
Huyện Lộc Ninh
100 m²
TTHC tt chơn Thành
Huyện Chơn Thành
212,50 m²
Khu phố Trung Lợi
Huyện Chơn Thành
416 m²
Huyện Lộc Ninh
80000 m²
Huyện Lộc Ninh
97000 m²
Huyện Lộc Ninh
80000 m²
Huyện Lộc Ninh
130000 m²
Huyện Lộc Ninh
40000 m²
Huyện Lộc Ninh
640000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà