Nhà đất tại Bình Phước

31 kết quả bất động sản
Huyện Chơn Thành
200 m²
9
Huyện Chơn Thành
210 m²
Huyện Chơn Thành
1000 m²
Huyện Đồng Phú
300000 m²
Ấp 2 xã Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước
Thị xã Đồng Xoài
2 70 m²
Kp an bình
Huyện Bình Long
650 m²
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
ĐT 741 Thị xã Đồng Xoài, BP
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
Thị xã Đồng Xoài
120 m²
Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài
Thị xã Đồng Xoài
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà