Nhà đất tại Bình Phước

17 kết quả bất động sản
quốc lộ 13
Huyện Chơn Thành
3070,90 m²
Bình Phước Việt Nam
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
Thị xã Đồng Xoài
80 m²
Thanh Hoa Bù Đốp
Huyện Bù Đốp
2 1700 m²
14 Đường Quốc lộ 1A
Thị xã Đồng Xoài
75 m²
Binh đòan 717
Huyện Bù Đốp
2 1700 m²
HL507, thị xã Đồng Xoài
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
Huyện Chơn Thành
36062 m²
bình phước
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
Thị xã Đồng Xoài Bình Phước
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà