Nhà đất tại Bình Phước

8 kết quả bất động sản
Khu phố Trung Lợi
Huyện Chơn Thành
416 m²
Huyện Bình Long
8500 m²
Huyện Bình Long
60000 m²
khu hành chính huyện chơn thành bình phước
Huyện Chơn Thành
100 m²
Huyện Chơn Thành
100 m²
TL741
Huyện Đồng Phú
17865 m²
số 82 tổ 3, ấp an thiện xã minh tâm huyện hớn quản
Thị xã Phước Long
600000 m²
TTHC tt chơn Thành
Huyện Chơn Thành
212,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà