Nhà đất tại Bình Phước

7 kết quả bất động sản
Thị xã Đồng Xoài
2 125 m²
Huyện Bình Long
770 m²
TL741
Huyện Đồng Phú
17865 m²
Huyện Bù Đăng
50000 m²
Quốc lộ 13, xã lộc hưng, huyện lộc ninh, tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
1900 m²
Thị xã Đồng Xoài
137 m²
Huyện Bình Long
53000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà