Nhà đất tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

8 kết quả bất động sản
quốc lộ 13
Huyện Chơn Thành
3070,90 m²
xã Quang Minh, Chơn Thành, Bình Phước
Huyện Chơn Thành
520000 m²
Huyện Chơn Thành
150 m²
Huyện Chơn Thành
150 m²
Đường 14 Thị xã Đồng Xoài
Huyện Chơn Thành
100 m²
Huyện Chơn Thành
150 m²
Huyện Chơn Thành
225 m²
Huyện Chơn Thành
250 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà