Nhà đất tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

6 kết quả bất động sản
Khu phố Trung Lợi
Huyện Chơn Thành
416 m²
khu hành chính huyện chơn thành bình phước
Huyện Chơn Thành
100 m²
Huyện Chơn Thành
100 m²
TTHC tt chơn Thành
Huyện Chơn Thành
212,50 m²
Nguyễn Huệ tt. Chơn Thành
Huyện Chơn Thành
150 m²
Huyện Chơn Thành
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà