Nhà đất tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

6 kết quả bất động sản
Minh Thành Chơn Thành
Huyện Chơn Thành
2000 m²
Huyện Chơn Thành
200 m²
tt. Chơn Thành Chơn Thành
Huyện Chơn Thành
414,90 m²
quốc lộ 14 minh thắng chơn thành bình phước
Huyện Chơn Thành
236 m²
14 Đường Quốc lộ 1A
Huyện Chơn Thành
75 m²
nha bích chơn thành bình phước
Huyện Chơn Thành
240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà