Nhà đất tại Huyện Bù Đốp, Bình Phước

2 kết quả bất động sản
số nhà 30, tổ 1, ấp 1
Huyện Bù Đốp
1800 m²
Thanh Hoa Bù Đốp
Huyện Bù Đốp
150 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà