Nhà đất tại Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

64 kết quả bất động sản
Quốc lộ 13 Thị xã Bến Cát
Huyện Bàu Bàng
100 m²
Đường D7, Lai Hưng, Bàu Bàng
Huyện Bàu Bàng
300 m²
Bến Cát Bình Dương Thị xã Bến Cát
Huyện Bàu Bàng
160 m²
Huyện Bàu Bàng
110 m²
Huyện Bàu Bàng
300 m²
Huyện Bàu Bàng
3 150 m²
Huyện Bàu Bàng
535 m²
Huyện Bàu Bàng
30 m²
Huyện Bàu Bàng
300 m²
Huyện Bàu Bàng
30 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà