Nhà đất tại Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

282 kết quả bất động sản
QL13
Huyện Bàu Bàng
200 m²
ql 13
Huyện Bàu Bàng
200 m²
ql 13
Huyện Bàu Bàng
100 m²
Quốc lộ 13
Huyện Bàu Bàng
110 m²
Quốc lộ 13
Huyện Bàu Bàng
156 m²
Quốc lộ 13
Huyện Bàu Bàng
100 m²
Quốc lộ 13
Huyện Bàu Bàng
150 m²
Quốc lộ 13
Huyện Bàu Bàng
130 m²
Quốc lộ 13
Huyện Bàu Bàng
300 m²
Quốc lộ 13
Huyện Bàu Bàng
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà