Nhà đất tại Thị Xã An Nhơn, Bình Định

9 kết quả bất động sản
111/1 Hoàng Hoa Thám Nhơn Hưng
Thị Xã An Nhơn
4 1000 m²
Trần Phú Bình Định
Thị Xã An Nhơn
70 m²
Tân Hòa - p. nhơn hòa- tx an nhơn - Bình Định
Thị Xã An Nhơn
2 100 m²
129 Lê Duẩn
Thị Xã An Nhơn
120 m²
129 Lê Duẩn
Thị Xã An Nhơn
120 m²
xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh bình định
Thị Xã An Nhơn
10000 m²
Thị Xã An Nhơn
250 m²
178 Trần Phú, tt. Bình Định, tp Quy Nhơn.
Thị Xã An Nhơn
1 184 m²
286 Quang Trung
Thị Xã An Nhơn
3 92 m²