Nhà đất tại Bình Định

10 kết quả bất động sản
Hội Tân, Nhơn Hội
Thành phố Qui Nhơn
1161,60 m²
6 khu vực
Thành phố Qui Nhơn
100 m²
Võ Duy Dương Quang Trung
Thành phố Qui Nhơn
3 45 m²
Trần Hưng Đạo Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
2 40 m²
171/27/1
Thành phố Qui Nhơn
1 40 m²
314 Tây Sơn
Thành phố Qui Nhơn
100 m²
966 Trần Hưng Đạo
Thành phố Qui Nhơn
50 m²
Thành phố Qui Nhơn
2 40 m²
171/27/1 Ngô Mây
Thành phố Qui Nhơn
2 40 m²
Võ Văn Dũng Ngô Mây
Thành phố Qui Nhơn
4 56 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà