Nhà đất tại Bình Định

47 kết quả bất động sản
Hội Tân, Nhơn Hội
Thành phố Qui Nhơn
1161,60 m²
81 Thanh Niên
Thành phố Qui Nhơn
77 m²
84 bùi cẩm hổ. P. Nhơn bình tp. Quy nhơn
Thành phố Qui Nhơn
2 82,50 m²
Nhơn Lý Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
150 m²
Thành phố Qui Nhơn
758 m²
Thành phố Qui Nhơn
758 m²
Thành phố Qui Nhơn
758 m²
115 Hoàng Văn Thụ - Tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
2 80 m²
Điện Biên Phủ Nhơn Bình Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
125 m²
đường hà huy giáp
Thành phố Qui Nhơn
81 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà