Nhà đất tại Bình Định

42 kết quả bất động sản
Nguyễn Xuân Nhì Quang Trung
Thành phố Qui Nhơn
3 45 m²
Thành phố Qui Nhơn
1 70 m²
462 Nguyễn Huệ(Quốc lộ 19)
Huyện Tuy Phước
320 m²
Thành Thái Quang Trung
Thành phố Qui Nhơn
1 45 m²
Thành phố Qui Nhơn
2 51 m²
An Dương Vương tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
2 69 m²
Nhơn Lý tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
2 943 m²
An Dương Vương Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
1 45,40 m²
QL1A
Huyện Hoài Nhơn
3000 m²
Thị Xã An Nhơn
250 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà