Nhà đất tại Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

3 kết quả bất động sản
thiết đính, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Huyện Hoài Nhơn
5800 m²
1,8 Tỷ VNĐ
Hoài Tân Hoài Nhơn
Huyện Hoài Nhơn
4 165 m²
QL1A
Huyện Hoài Nhơn
3000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà