Nhà đất tại Bến Tre

44 kết quả bất động sản
Châu Thành Bến Tre
Huyện Châu Thành
3000 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
18 410 m²
Ấp chánh, Tiên thủy, Châu Thành, Bến Tre
Huyện Châu Thành
168 m²
An Phước Châu Thành
Huyện Châu Thành
1500 m²
Huyện Châu Thành
125 m²
Phú Tân thành phố Bến Tre
Bến Tre
80 m²
Ấp 5, Xã Bình Thắng
Huyện Bình Đại
8200 m²
Đoàn Hoàng Minh thành phố Bến Tre
Bến Tre
260 m²
Bến Tre
2 82 m²
Huyện Châu Thành
500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà