Nhà đất tại Bến Tre

9 kết quả bất động sản
mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát
Huyện Châu Thành
640 m²
Bến Tre
2 241 m²
Phú Tân thành phố Bến Tre
Bến Tre
2 100 m²
436C1 Nguyễn Huệ
Bến Tre
304 m²
397 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
Huyện Mõ Cày
4 190 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
18 410 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
Bến Tre
2060 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà