Nhà đất tại Bến Tre

14 kết quả bất động sản
Bến Tre tt. Bình Đại
Huyện Bình Đại
500 m²
Xã Phú An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Huyện Châu Thành
820 m²
Bến Tre
189 m²
Huyện Châu Thành
125 m²
Huyện Chợ Lách
713 m²
10 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
11 190 m²
397 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
Bến Tre
4600 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
190 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà