Nhà đất tại Bến Tre

157 kết quả bất động sản
Bình Phú thành phố Bến Tre
Bến Tre
145 m²
Bến Tre
3 145 m²
Huyện Giồng Trôm
1450 m²
Bến Tre
4 247 m²
Hữu Định Châu Thành
Huyện Châu Thành
2 94 m²
đường đại lộ đồng khởi, phường phú khương, thành phố bến tre
Bến Tre
100 m²
436C1 Nguyễn Huệ
Bến Tre
304 m²
Huyện Châu Thành
633,90 m²
Bến Tre
70 m²
Huyện Châu Thành
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà