Nhà đất tại Huyện Mõ Cày, Bến Tre

9 kết quả bất động sản
Tân Thành Bình Bến Tre
Huyện Mõ Cày
2000 m²
Huyện Mõ Cày
1000 m²
Tân Thành Bình Bến Tre
Huyện Mõ Cày
2000 m²
Tân Thành Bình Bến Tre
Huyện Mõ Cày
2000 m²
Ql60, tt. Mỏ Cày Bắc, Ben Tre, Vietnam
Huyện Mõ Cày
5 100 m²
QL60, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Huyện Mõ Cày
5 350 m²
Huyện Mõ Cày
1000 m²
Huyện Mõ Cày
153 m²
Huyện Mõ Cày
153 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà