Nhà đất tại Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

3 kết quả bất động sản
ấp 4
Huyện Giồng Trôm
159 m²
Huyện Giồng Trôm
1000 m²
Huyện Giồng Trôm
2 591 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà