Nhà đất tại Huyện Châu Thành, Bến Tre

46 kết quả bất động sản
Xã Phú An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Huyện Châu Thành
820 m²
An Phước Châu Thành
Huyện Châu Thành
1500 m²
Huyện Châu Thành
125 m²
Huyện Châu Thành
1930 m²
Huyện Châu Thành
100 m²
Huyện Châu Thành
388 m²
Huyện Châu Thành
96 m²
Huyện Châu Thành
462 m²
Huyện Châu Thành
500 m²
Gần trường chuyên Bến Tre, Nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Huệ.
Huyện Châu Thành
2 60 m²