Nhà đất tại Huyện Châu Thành, Bến Tre

49 kết quả bất động sản
Ấp Phú Ngãi, Phú An Hòa, Châu Thành Bến Tre
Huyện Châu Thành
124 m²
Đường Tỉnh lộ 883, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Huyện Châu Thành
8650 m²
Huyện Châu Thành
50 m²
Xóm Giong Gia
Huyện Châu Thành
1800 m²
Huyện Châu Thành
3000 m²
Huyện Châu Thành
633,90 m²
Huyện Châu Thành
100 m²
Huyện Châu Thành
1930 m²
Huyện Châu Thành
100 m²
Huyện Châu Thành
388 m²