Nhà đất tại Huyện Châu Thành, Bến Tre

46 kết quả bất động sản
Đường tỉnh 883
Huyện Châu Thành
120 m²
TL 883, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Huyện Châu Thành
3 125 m²
Phú An Hoà, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam
Huyện Châu Thành
100 m²
Huyện Châu Thành
1136 m²
Hữu Định Châu Thành
Huyện Châu Thành
95 m²
Huyện lộ 173
Huyện Châu Thành
100 m²
Hữu Định Châu Thành
Huyện Châu Thành
2 94 m²
Huyện Châu Thành
633,90 m²
Huyện Châu Thành
100 m²
Huyện Châu Thành
1930 m²