Nhà đất tại Huyện Bình Đại, Bến Tre

6 kết quả bất động sản
tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Huyện Bình Đại
605 m²
Bến Tre tt. Bình Đại
Huyện Bình Đại
500 m²
Huyện Bình Đại
8480 m²
Đường tỉnh 883 An Hóa (cách đường 883 20m)
Huyện Bình Đại
3 363 m²
Cù lao Thới Trung Tân Phú Đông
Huyện Bình Đại
20000 m²
Ấp Việc Giữa, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
Huyện Bình Đại
2000 m²