Nhà đất tại Bến Tre, Bến Tre

103 kết quả bất động sản
Gần cầu Cơ khí, Sơn Đông, Tp bến Tre
Bến Tre
626 m²
Mỹ Thạnh An thành phố Bến Tre
Bến Tre
1 99 m²
đƯỜNG NGUYỄN VĂN NGUYỄN, MỸ THẠNH AN, TP BẾN TRE
Bến Tre
321 m²
Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp Bến Tre
Bến Tre
3 240,90 m²
Mỹ Thạnh An thành phố Bến Tre
Bến Tre
225 m²
Sơn Đông thành phố Bến Tre
Bến Tre
100 m²
Bến Tre
3 145 m²
Nguyễn Thị Định thành phố Bến Tre
Bến Tre
75 m²
Bến Tre
100 m²
Nguyễn Huệ thành phố Bến Tre
Bến Tre
1 20 m²