Nhà đất tại Bến Tre, Bến Tre

8 kết quả bất động sản
Phú Khương thành phố Bến Tre
Bến Tre
195 m²
Bến Tre
2 241 m²
Phú Tân thành phố Bến Tre
Bến Tre
2 100 m²
436C1 Nguyễn Huệ
Bến Tre
304 m²
397 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
18 410 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
Bến Tre
2060 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà