Nhà đất tại Bến Tre, Bến Tre

7 kết quả bất động sản
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
190 m²
397 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
18 410 m²
10 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
11 190 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
hẻm 12, phường Phú Tân, bến tre
Bến Tre
200 m²
Nguyễn Thị Định Phú Khương
Bến Tre
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà