Nhà đất tại Bến Tre, Bến Tre

8 kết quả bất động sản
Bến Tre
189 m²
10 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
11 190 m²
397 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
Bến Tre
4600 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
190 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
18 410 m²
436C1 Nguyễn Huệ
Bến Tre
304 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà