Nhà đất tại Bến Tre, Bến Tre

26 kết quả bất động sản
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
18 410 m²
Phú Tân thành phố Bến Tre
Bến Tre
80 m²
Đoàn Hoàng Minh thành phố Bến Tre
Bến Tre
260 m²
Bến Tre
2 82 m²
Bến Tre
3 122 m²
Bến Tre
2500 m²
Bến Tre Phú Khương
Bến Tre
4 120 m²
số 288C ấp 3
Bến Tre
2 84 m²
ấp 3 xã phú nhuận
Bến Tre
3 250 m²
ấp 3 xã Phú Nhuận tỉnh Bến Tre
Bến Tre
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà