Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

72 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
132 m²
Thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
65 m²
Kinh Dương Vương Vũ Ninh
Thành phố Bắc Ninh
4 130 m²
Thành phố Bắc Ninh
82 m²
Thành phố Bắc Ninh
92 m²
Thành phố Bắc Ninh
99 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
66 m²
Thành phố Bắc Ninh
30 m²
Kinh Dương Vương Vũ Ninh
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà