Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

496 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
47 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
47 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
47 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
4500 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
800 m²
Thành phố Bắc Ninh
900 m²
Thành phố Bắc Ninh
1500 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
1000 m²
Vạn An - Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Vạn An - Tp Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Lý Đạo Thành - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà