Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

51 kết quả bất động sản
Unnamed Road
Thành phố Bắc Ninh
2000 m²
Thành phố Bắc Ninh
66 m²
Võ Cường 100
Thành phố Bắc Ninh
1800 m²
Khắc Niệm tp. Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
3000 m²
Khắc Niệm tp. Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
3000 m²
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Thành phố Bắc Ninh
76,50 m²
Thành phố Bắc Ninh
102 m²
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Thành phố Bắc Ninh
68 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà