Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

504 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Ninh Xá Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
1716 m²
Thành phố Bắc Ninh
900 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
1500 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
1000 m²
Thành phố Bắc Ninh
4500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà