Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

497 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Suối Hoa Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 56 m²
Thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Thành phố Bắc Ninh
900 m²
xóm 4 đại phúc thành phố bắc ninh
Thành phố Bắc Ninh
77 m²
Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 70 m²
Thành phố Bắc Ninh
2 93 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà