Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

486 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
97 m²
Thành phố Bắc Ninh
47 m²
trần xá
Thành phố Bắc Ninh
85 m²
Thành phố Bắc Ninh
5000 m²
Thành phố Bắc Ninh
2000 m²
Kinh Bắc Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
3 42 m²
Bò Sơn Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
65 m²
trần xá
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
khu k15 ninh xá thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
165 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà