Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

98 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
3 86 m²
Khắc Niệm tp. Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
3000 m²
47 Nguyễn Gia Thiều
Thành phố Bắc Ninh
131 m²
47 Nguyễn Gia Thiều
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Khắc Niệm, Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
10000 m²
Thành phố Bắc Ninh
5000 m²
Thành phố Bắc Ninh
6000 m²
Thành phố Bắc Ninh
1000 m²
Thành phố Bắc Ninh
1500 m²
Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
1500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà