Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

74 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Đường Quốc lộ 1A Ninh Hiệp
Thành phố Bắc Ninh
28000 m²
Thành phố Bắc Ninh
1400 m²
Thành phố Bắc Ninh
3000 m²
Thành phố Bắc Ninh
2300 m²
Hạp Lĩnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
1500 m²
Thành phố Bắc Ninh
2300 m²
Hạp Lĩnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
1510 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Cụm Công Nghiệp Võ Cường - Dương Ổ - TP. Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà