Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

19 kết quả bất động sản
Khả Lễ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Hòa Đình Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Bồ Sơn Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
83,25 m²
Bồ Sơn Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Hòa Đình Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
vũ ninh bắc ninh
Thành phố Bắc Ninh
45 m²
Khả Lễ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
83 m²
Lô 1,5 ha, kí túc xá CANON, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 50 m²
Kinh Dương Vương tp. Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
1 32 m²
Địa chủ: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.
Thành phố Bắc Ninh
33 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà