Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

60 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Kinh Dương Vương Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 70 m²
Thành phố Bắc Ninh
1000 m²
Thành phố Bắc Ninh
1800 m²
Thành phố Bắc Ninh
5000 m²
Đường Kinh Dương Vương , Vũ Ninh, tp Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
153 m²
Đường Kinh Dương Vương (kéo dài) Vũ Ninh
Thành phố Bắc Ninh
3 66 m²
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Thành phố Bắc Ninh
88 m²