Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

67 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
800 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
99 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
82 m²
Thành phố Bắc Ninh
92 m²
Thành phố Bắc Ninh
30 m²
Thành phố Bắc Ninh
57 m²
Kinh Dương Vương Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
86 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà