Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

526 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
2000 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 47 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 47 m²
Thành phố Bắc Ninh
180 m²
Thành phố Bắc Ninh
1400 m²
Thành phố Bắc Ninh
75 m²
Thành phố Bắc Ninh
3 97 m²
Đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
Thành phố Bắc Ninh
3 110 m²
Thôn Phương vỹ,,Vũ Ninh ,Thị Cầu,TP Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Thành phố Bắc Ninh
600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà