Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

21 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
800 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Thành phố Bắc Ninh
79 m²
Thành phố Bắc Ninh
3 70 m²
Thành phố Bắc Ninh
320 m²
Nguyễn Trãi Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
11 85 m²
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 45 m²