Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

36 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
2000 m²
Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
1500 m²
Khắc Niệm, Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
10000 m²
KCN thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
500 m²
Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
5000 m²
Thành phố Bắc Ninh
1500 m²
Thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Khu Triều Thôn - Xã Nam Sơn - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Đương Nguyễn Quyền, P. Đại Phúc. Tp Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
98 m²
Khắc Niệm tp. Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
3000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà