Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

53 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
Thành phố Bắc Ninh
2300 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
85 m²
Thành phố Bắc Ninh
69 m²
Số 1 tòa nhà Viglacera, Đại Phúc, Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 64 m²
Thành phố Bắc Ninh
77,50 m²
Thành phố Bắc Ninh
3000 m²
Số 1 tòa nhà Viglacera , Đại Phúc, Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 70 m²
Thành phố Bắc Ninh
2 70 m²