Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

80 kết quả bất động sản
phố vũ -phường đại phúc-thành phố bắc ninh
Thành phố Bắc Ninh
66,10 m²
Khu phố vũ-phường đại phúc-thành phố bắc ninh
Thành phố Bắc Ninh
66,10 m²
Thành phố Bắc Ninh
5000 m²
Thành phố Bắc Ninh
1000 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Hạp Lĩnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
1500 m²
9 Dường Lê Thái Tổ
Thành phố Bắc Ninh
2 64 m²
Ninh Xá Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
1716 m²
Thành phố Bắc Ninh
1400 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà