Nhà đất tại Bắc Ninh

143 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
10000 m²
Huyện Thuận Thành
5000 m²
Huyện Tiên Du
20000 m²
đường mòn
Huyện Tiên Du
8000 m²
Lý Anh Tông
Huyện Từ Sơn
50000 m²
Huyện Thuận Thành
1600 m²
Kcn Quế Võ Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
1200 m²
Huyện Quế Võ
1800 m²
Thành phố Bắc Ninh
800 m²
Huyện Tiên Du
1200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà