Nhà đất tại Bắc Ninh

281 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
10000 m²
Huyện Thuận Thành
5000 m²
Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Liên Bão, Bắc Ninh, Việt Nam
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Tiên Du
1400 m²
Huyện Tiên Du
25000 m²
Quế Võ District Bac Ninh Province
Huyện Quế Võ
1199 m²
KCN Quế Võ, Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
2000 m²
AH1
Huyện Tiên Du
1100 m²
Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
4000 m²
Thành phố Bắc Ninh
99 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà