Nhà đất tại Bắc Ninh

223 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
10000 m²
Huyện Thuận Thành
5000 m²
Huyện Tiên Du
25000 m²
Thành phố Bắc Ninh
50 m²
Thành phố Bắc Ninh
86 m²
Thành phố Bắc Ninh
2300 m²
Huyện Tiên Du
3500 m²
Huyện Từ Sơn
900 m²
Huyện Từ Sơn
1700 m²
Thành phố Bắc Ninh
93 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà