Nhà đất tại Bắc Ninh

1.299 kết quả bất động sản
Huyện Thuận Thành
3000 m²
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Từ Sơn
5800 m²
Huyện Từ Sơn
1600 m²
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Từ Sơn
600 m²
Huyện Từ Sơn
3700 m²
Huyện Từ Sơn
6100 m²
Huyện Từ Sơn
4500 m²
Huyện Từ Sơn
600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà