Nhà đất tại Bắc Ninh

1.213 kết quả bất động sản
Huyện Quế Võ
90 m²
1 Hữu Nghị
Huyện Từ Sơn
75 m²
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Từ Sơn
2200 m²
Huyện Tiên Du
1000 m²
Huyện Tiên Du
2800 m²
Huyện Thuận Thành
3000 m²
Huyện Tiên Du
1000 m²
Huyện Tiên Du
206 m²
Lai Xá, Kim Chung
Huyện Từ Sơn
600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà