Nhà đất tại Bắc Ninh

76 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
10000 m²
Huyện Thuận Thành
5000 m²
Huyện Tiên Du
50000 m²
Lý Anh Tông
Huyện Từ Sơn
50000 m²
Đa Hội tx. Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
250 m²
Huyện Tiên Du
20000 m²
Lê Quang Đạo, tx. Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Gia Bình
2000 m²
Huyện Gia Bình
2200 m²
Huyện Tiên Du
1600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà