Nhà đất tại Bắc Ninh

1.019 kết quả bất động sản
Phù Chẩn Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Tiên Du
50000 m²
Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Liên Bão, Bắc Ninh, Việt Nam
Huyện Tiên Du
50000 m²
số 1, Đường Hữu Nghị, KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
119 m²
Huyện Thuận Thành
105 m²
Huyện Từ Sơn
75 m²
KĐT DABACO Đền Đô
Huyện Từ Sơn
110,50 m²
Huyện Tiên Du
800 m²
Thành phố Bắc Ninh
5000 m²
Huyện Từ Sơn
4100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà