Nhà đất tại Bắc Ninh

250 kết quả bất động sản
Huyện Thuận Thành
3000 m²
số 28 đường 6 khu cn vsip bắc ninh
Huyện Từ Sơn
3 105 m²
Huyện Tiên Du
2000 m²
Huyện Tiên Du
1300 m²
Huyện Tiên Du
3500 m²
Huyện Tiên Du
2600 m²
Huyện Tiên Du
600 m²
Huyện Tiên Du
1000 m²
Huyện Từ Sơn
700 m²
Thành phố Bắc Ninh
900 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà