Nhà đất tại Bắc Ninh

179 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
10000 m²
Huyện Thuận Thành
5000 m²
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Tiên Du
12000 m²
Đường 18 Vietnam
Huyện Yên Phong
10200 m²
Vietnam Ngọc Xá
Huyện Quế Võ
10150 m²
Huyện Tiên Du
1300 m²
Huyện Từ Sơn
3200 m²
Huyện Tiên Du
1800 m²
Huyện Từ Sơn
1800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà