Nhà đất tại Bắc Ninh

245 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
10000 m²
Huyện Thuận Thành
5000 m²
Đường Hữu Nghị Phù Chẩn
Huyện Từ Sơn
4 75 m²
Huyện Tiên Du
600 m²
Thành phố Bắc Ninh
900 m²
Thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
240 m²
Huyện Tiên Du
3500 m²
Huyện Gia Bình
2000 m²
Huyện Từ Sơn
2400 m²
Huyện Từ Sơn
7000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà