Nhà đất tại Bắc Ninh

964 kết quả bất động sản
Huyện Thuận Thành
3000 m²
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Từ Sơn
4 90 m²
Huyện Tiên Du
1500 m²
Thành phố Bắc Ninh
5000 m²
Huyện Quế Võ
2500 m²
Huyện Tiên Du
600 m²
Huyện Quế Võ
1000 m²
Huyện Tiên Du
800 m²
Huyện Tiên Du
7600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà