Nhà đất tại Bắc Ninh

977 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
247 m²
Huyện Quế Võ
90 m²
Huyện Thuận Thành
3000 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Huyện Từ Sơn
3000 m²
Huyện Quế Võ
1800 m²
Thành phố Bắc Ninh
800 m²
Huyện Quế Võ
2400 m²
Huyện Thuận Thành
1600 m²
Đấu Mã Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà