Nhà đất tại Bắc Ninh

135 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
10000 m²
Huyện Thuận Thành
5000 m²
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Thuận Thành
1600 m²
Huyện Quế Võ
4300 m²
Huyện Quế Võ
2400 m²
Huyện Từ Sơn
3000 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Huyện Tiên Du
5000 m²
Huyện Quế Võ
4000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà