Nhà đất tại Bắc Ninh

314 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
10000 m²
Huyện Thuận Thành
5000 m²
Thành phố Bắc Ninh
132 m²
Thành phố Bắc Ninh
315 m²
Thuận Thành, Bac Ninh Province, Vietnam
Huyện Thuận Thành
1600 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Đường Kinh Dương Vương (kéo dài) Vũ Ninh
Thành phố Bắc Ninh
3 66 m²
Thành phố Bắc Ninh
4 82 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà