Nhà đất tại Bắc Ninh

226 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
10000 m²
Huyện Thuận Thành
5000 m²
Huyện Gia Bình
3500 m²
Đường N6 KCN QV
Huyện Quế Võ
5000 m²
Đường 13
Huyện Tiên Du
1800 m²
Võ Cường 100
Thành phố Bắc Ninh
1800 m²
Lý Anh Tông
Huyện Từ Sơn
1200 m²
Huyện Yên Phong
1000 m²
Trục chính KCN Tiên Sơn
Huyện Tiên Du
5400 m²
Huyện Gia Bình
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà