Nhà đất tại Bắc Ninh

342 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
10000 m²
Huyện Thuận Thành
5000 m²
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Tiên Du
20000 m²
Huyện Tiên Du
25000 m²
tiên du
Huyện Tiên Du
2700 m²
Huyện Gia Bình
2500 m²
Huyện Tiên Du
1700 m²
Huyện Quế Võ
2500 m²
Đường 13
Huyện Tiên Du
3500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà