Nhà đất tại Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

5 kết quả bất động sản
Huyện Yên Phong
1000 m²
Cụm CN đa nghề Đông Thọ
Huyện Yên Phong
1000 m²
TL295
Huyện Yên Phong
1000 m²
Huyện Yên Phong
850 m²
Cụm CN Đông Thọ
Huyện Yên Phong
1000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà