Nhà đất tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

194 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
110 m²
Huyện Từ Sơn
1800 m²
Huyện Từ Sơn
3000 m²
Huyện Từ Sơn
120 m²
Huyện Từ Sơn
700 m²
Huyện Từ Sơn
75 m²
Huyện Từ Sơn
2000 m²
Huyện Từ Sơn
1300 m²
Phù Chẩn Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
75 m²
Số 28, đường 6, khu CN Vsip - Từ Sơn Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
4 75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà