Nhà đất tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

391 kết quả bất động sản
Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh, -Dự án-
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
Long vĩ,Đình Bảng ,từ sơn,Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
1 46 m²
Đường 6
Huyện Từ Sơn
75 m²
Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
110 m²
Huyện Từ Sơn
5000 m²
Huyện Từ Sơn
7600 m²
Huyện Từ Sơn
1800 m²
Huyện Từ Sơn
4000 m²
Huyện Từ Sơn
800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà