Nhà đất tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

42 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
10000 m²
Huyện Từ Sơn
900 m²
Huyện Từ Sơn
2300 m²
Huyện Từ Sơn
4000 m²
Huyện Từ Sơn
750 m²
Huyện Từ Sơn
2100 m²
Huyện Từ Sơn
700 m²
Huyện Từ Sơn
3200 m²
Huyện Từ Sơn
9000 m²
Huyện Từ Sơn
2400 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà