Nhà đất tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

37 kết quả bất động sản
Lý Anh Tông
Huyện Từ Sơn
1200 m²
Huyện Từ Sơn
2100 m²
KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
1000 m²
cụm CN Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
6000 m²
CN Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
600 m²
cụm CN Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
2000 m²
cụm CN Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
2000 m²
Huyện Từ Sơn
4200 m²
Huyện Từ Sơn
2000 m²
Tân Hưng
Huyện Từ Sơn
3000 m²