Nhà đất tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

57 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
2700 m²
Huyện Từ Sơn
1800 m²
Huyện Từ Sơn
4000 m²
Huyện Từ Sơn
5000 m²
Huyện Từ Sơn
7000 m²
số 28 đường 6 khu cn vsip bắc ninh
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Thị xã Từ Sơn Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Huyện Từ Sơn
2000 m²
Huyện Từ Sơn
4 75 m²
Huyện Từ Sơn
900 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà