Nhà đất tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

44 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
10000 m²
Huyện Từ Sơn
5000 m²
Huyện Từ Sơn
2000 m²
Huyện Từ Sơn
1800 m²
Huyện Từ Sơn
900 m²
Huyện Từ Sơn
1700 m²
Huyện Từ Sơn
3200 m²
Huyện Từ Sơn
1800 m²
Huyện Từ Sơn
540 m²
Huyện Từ Sơn
2000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà