Nhà đất tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

175 kết quả bất động sản
Đường TL 277
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Từ Sơn
250 m²
Số 1 Đường Hữu Nghi,KĐT VSIP
Huyện Từ Sơn
3 120 m²
Số 1 Hữu Nghị, KĐT VSIP
Huyện Từ Sơn
120 m²
số 1 hữu nghị KĐT VSIP
Huyện Từ Sơn
75 m²
Huyện Từ Sơn
800 m²
Huyện Từ Sơn
1800 m²
Huyện Từ Sơn
4100 m²
Huyện Từ Sơn
2000 m²
Huyện Từ Sơn
800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà