Nhà đất tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

235 kết quả bất động sản
Phù Chẩn Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
1700 m²
Huyện Từ Sơn
4000 m²
Huyện Từ Sơn
700 m²
Huyện Từ Sơn
900 m²
TỪ SƠN BẮC NINH
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
2300 m²
Huyện Từ Sơn
750 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà