Nhà đất tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

14 kết quả bất động sản
Lý Anh Tông
Huyện Từ Sơn
50000 m²
Đa Hội tx. Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
250 m²
Lê Quang Đạo, tx. Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Từ Sơn
8000 m²
Tân Hưng
Huyện Từ Sơn
3000 m²
Tân Hưng
Huyện Từ Sơn
2300 m²
Huyện Từ Sơn
2000 m²
Huyện Từ Sơn
4000 m²
Lý Anh Tông
Huyện Từ Sơn
700 m²
Huyện Từ Sơn
2300 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà