Nhà đất tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

55 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
10000 m²
Huyện Từ Sơn
200 m²
Huyện Từ Sơn
9000 m²
Huyện Từ Sơn
700 m²
Đường Hữu Nghị Phù Chẩn
Huyện Từ Sơn
4 75 m²
Huyện Từ Sơn
2400 m²
Huyện Từ Sơn
7000 m²
Huyện Từ Sơn
600 m²
Huyện Từ Sơn
3000 m²
Huyện Từ Sơn
2700 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà