Nhà đất tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

144 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
247 m²
Huyện Từ Sơn
2200 m²
Huyện Từ Sơn
900 m²
Huyện Từ Sơn
1700 m²
Huyện Từ Sơn
5600 m²
Huyện Từ Sơn
2000 m²
Huyện Từ Sơn
800 m²
Huyện Từ Sơn
1800 m²
Huyện Từ Sơn
450 m²
Huyện Từ Sơn
4000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà