Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

164 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
50000 m²
Việt Nam Nội Duệ
Huyện Tiên Du
4000 m²
Huyện Tiên Du
1300 m²
Huyện Tiên Du
2000 m²
Huyện Tiên Du
2992 m²
Huyện Tiên Du
118 m²
Huyện Tiên Du
510 m²
Huyện Tiên Du
1800 m²
Huyện Tiên Du
206 m²
Huyện Tiên Du
3800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà