Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

145 kết quả bất động sản
số 17 khu A3 Trung tâm giao thương quốc tế - Chợ đầu mối Lim
Huyện Tiên Du
3 30 m²
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Tiên Du
1300 m²
Hoàn Sơn Tiên Du
Huyện Tiên Du
17615 m²
Hoàn Sơn Tiên Du
Huyện Tiên Du
4500 m²
Việt Nam Nội Duệ
Huyện Tiên Du
4000 m²
Hoàn Sơn Tiên Du
Huyện Tiên Du
4000 m²
Huyện Tiên Du
3300 m²
Huyện Tiên Du
1300 m²
Đại Đồng Tiên Du
Huyện Tiên Du
92 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà