Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

39 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
3200 m²
Huyện Tiên Du
3500 m²
Huyện Tiên Du
25000 m²
Huyện Tiên Du
800 m²
Huyện Tiên Du
1300 m²
Huyện Tiên Du
3300 m²
Huyện Tiên Du
1680 m²
Huyện Tiên Du
4000 m²
Huyện Tiên Du
1300 m²
Huyện Tiên Du
1800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà