Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

34 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
10000 m²
Huyện Tiên Du
20000 m²
đường mòn
Huyện Tiên Du
8000 m²
Huyện Tiên Du
2500 m²
Huyện Tiên Du
1700 m²
hoàn sơn
Huyện Tiên Du
1000 m²
Huyện Tiên Du
1300 m²
Huyện Tiên Du
2700 m²
Đường 13
Huyện Tiên Du
500 m²
QL1A
Huyện Tiên Du
1000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà