Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

137 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
50000 m²
Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Liên Bão, Bắc Ninh, Việt Nam
Huyện Tiên Du
50000 m²
Hoàn Sơn Tiên Du
Huyện Tiên Du
4500 m²
Tri Phương Tiên Du
Huyện Tiên Du
213 m²
Huyện Tiên Du
1680 m²
Huyện Tiên Du
1800 m²
Huyện Tiên Du
1300 m²
Huyện Tiên Du
1800 m²
Huyện Tiên Du
1200 m²
Huyện Tiên Du
600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà