Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

39 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Tiên Du
2200 m²
Huyện Tiên Du
600 m²
Huyện Tiên Du
2700 m²
Huyện Tiên Du
4300 m²
Huyện Tiên Du
1200 m²
Huyện Tiên Du
1300 m²
Huyện Tiên Du
3200 m²
Huyện Tiên Du
960 m²
Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Liên Bão, Bắc Ninh, Việt Nam
Huyện Tiên Du
50000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà