Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

53 kết quả bất động sản
Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Liên Bão, Bắc Ninh, Việt Nam
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Tiên Du
1400 m²
Huyện Tiên Du
25000 m²
Huyện Tiên Du
12000 m²
Đường 13
Huyện Tiên Du
1800 m²
Trục chính KCN Tiên Sơn
Huyện Tiên Du
15000 m²
tiên du
Huyện Tiên Du
2700 m²
KCN Tiên Sơn
Huyện Tiên Du
1800 m²
Huyện Tiên Du
1500 m²
Huyện Tiên Du
600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà