Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

39 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
4000 m²
Huyện Tiên Du
1800 m²
đường mòn
Huyện Tiên Du
8000 m²
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Tiên Du
1400 m²
Huyện Tiên Du
20000 m²
Huyện Tiên Du
3200 m²
Huyện Tiên Du
1200 m²
Huyện Tiên Du
4300 m²
Huyện Tiên Du
600 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà