Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

31 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
10000 m²
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Tiên Du
1200 m²
Huyện Tiên Du
600 m²
Huyện Tiên Du
5000 m²
Huyện Tiên Du
20000 m²
Unnamed Road
Huyện Tiên Du
1500 m²
hoàn sơn
Huyện Tiên Du
1000 m²
Huyện Tiên Du
400 m²
Huyện Tiên Du
1700 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà