Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

126 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
50000 m²
Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Liên Bão, Bắc Ninh, Việt Nam
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Tiên Du
1300 m²
Huyện Tiên Du
2700 m²
Huyện Tiên Du
1200 m²
Thôn Giáo xã Tri Phương huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
6 80 m²
Huyện Tiên Du
4500 m²
Huyện Tiên Du
7600 m²
Huyện Tiên Du
4000 m²
Huyện Tiên Du
1000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà