Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

19 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
10000 m²
Huyện Tiên Du
1400 m²
Huyện Tiên Du
10000 m²
Huyện Tiên Du
20000 m²
đường mòn
Huyện Tiên Du
8000 m²
Huyện Tiên Du
50000 m²
Đường 13
Huyện Tiên Du
3200 m²
Unnamed Road
Huyện Tiên Du
2000 m²
Huyện Tiên Du
400 m²
Huyện Tiên Du
1600 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà