Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

58 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
90 m²
Việt Nam Nội Duệ
Huyện Tiên Du
4000 m²
Huyện Tiên Du
1000 m²
Huyện Tiên Du
3800 m²
Huyện Tiên Du
3500 m²
Huyện Tiên Du
2992 m²
Huyện Tiên Du
2600 m²
Huyện Tiên Du
2000 m²
Huyện Tiên Du
1680 m²
Huyện Tiên Du
600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà