Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

64 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
10000 m²
Unnamed Road
Huyện Tiên Du
3800 m²
Huyện Tiên Du
3500 m²
tiên du
Huyện Tiên Du
2300 m²
Đường 13
Huyện Tiên Du
1800 m²
Hoàn Sơn Tiên Du
Huyện Tiên Du
1600 m²
Unnamed Road
Huyện Tiên Du
1600 m²
Huyện Tiên Du
20000 m²
Unnamed Road
Huyện Tiên Du
2000 m²
Huyện Tiên Du
2200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà