Nhà đất tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

48 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
10000 m²
Đường 13
Huyện Tiên Du
1800 m²
Trục chính KCN Tiên Sơn
Huyện Tiên Du
5400 m²
tiên du
Huyện Tiên Du
2300 m²
TS 9
Huyện Tiên Du
5400 m²
Huyện Tiên Du
6000 m²
Huyện Tiên Du
4400 m²
Huyện Tiên Du
2400 m²
Huyện Tiên Du
2000 m²
Huyện Tiên Du
2500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà