Nhà đất tại Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

8 kết quả bất động sản
Huyện Thuận Thành
5000 m²
Huyện Thuận Thành
3000000 m²
khu công nghiệp Khai Sơn
Huyện Thuận Thành
8500 m²
KCN Khai Sơn, Thuận Thành, Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
2500 m²
Thuận Thành, Bac Ninh Province, Vietnam
Huyện Thuận Thành
1600 m²
Huyện Thuận Thành
1600 m²
Huyện Thuận Thành
1500 m²
Huyện Thuận Thành
1500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà